محصولات ايده پرداز

طيف وسيع محصولات شركت ايده پرداز براي صنوف ، سازمان ها و شركت هاي مختلف

طراحي و توليد اپليكشين موبايل هاي تخصصي...

ايده پرداز با داشتن واحد تخصصي توليد و طراحياپليكيشن هاي موبايل، آمادگي كامل براي ارائه اپ هاي تخصصي براي تمام كسب و كار هاي حرفه اي را دارد

اگر به دنبال توليد اپليكشين موبايل خود هستيد...

اگر به دنبال توليد اپليكشين موبايل خود هستيد...

با مجموعه اپ ها ما آشنا شويد و حتي آنها را دانلود و استفاده كنيد. اپليكيـشن موبايل هاي گردشگري، معرفي رستوران و...-در بازار هاي آنلاين حضور داشته باشيد و ديده شويد...!

در بازار هاي آنلاين حضور داشته باشيد و ديده شويد...!

با مجموعه اپ ها ما آشنا شويد و حتي آنها را دانلود و استفاده كنيد. اپليكيـشن موبايل هاي گردشگري، معرفي رستوران و...


اطلاعات بیشتر...
با اتكا به فناوري ابري و يكپارچه ويژه ما، مي توانيد با صرف زمان و هزينه كمتر، اپليكيـشن تخصصي خود را داشته باشيد.-در كمتر از 14 روز اپليكيشن خود را از ما تحويل بگيريد

در كمتر از 14 روز اپليكيشن خود را از ما تحويل بگيريد

با اتكا به فناوري ابري و يكپارچه ويژه ما، مي توانيد با صرف زمان و هزينه كمتر، اپليكيـشن تخصصي خود را داشته باشيد.


اطلاعات بیشتر...
موبايل اپليـكيشن و سايت خود را يكجا به روز رساني كنيد و بطور قابل ملاحظه اي در زمان و هزينه صرفه جويي كنيد-معناي واقعي يكپارچگي سيستم با به روز رساني موازي...

معناي واقعي يكپارچگي سيستم با به روز رساني موازي...

موبايل اپليـكيشن و سايت خود را يكجا به روز رساني كنيد و بطور قابل ملاحظه اي در زمان و هزينه صرفه جويي كنيد


اطلاعات بیشتر...
با بهره گيري از پنل اختصاصي مديريت اپليكيـشن موبايل، در هر زمان محتواي اپ خود را به روز رساني كنيد-مديريت محتواي اپليكيشن هر لحظه در دستان شما...!

مديريت محتواي اپليكيشن هر لحظه در دستان شما...!

با بهره گيري از پنل اختصاصي مديريت اپليكيـشن موبايل، در هر زمان محتواي اپ خود را به روز رساني كنيد


اطلاعات بیشتر...

خدمات گردشگري، يكپارچه تر از هميشه...

راهكار ايده پرداز در حوزه گردشگري يكپارچه سازي فرآيند هاي حيـاتي دفاتر و آژانس هاي گردشگري است . ما در بخش هاي سيستم هاي مديريت داخلي آژانس ، پياده سازي سايت و فروش آنلاين خدمات گردشگري و توسعه آپ موبايل هاي تخصصي با آژانس هاي گردشگري همكاري مي كنيم

اگر شما در حوزه گردشگري مشغول فعاليت هستيد...

اگر شما در حوزه گردشگري مشغول فعاليت هستيد...

هتل خود را مجهز به يك سيستم مدرن فروش آنلاين كنيد و يا هتل هاي گارانتي خود را آنلاين بفروشيد-صاحبان هتل و يا آژانس هاي كه هتل هاي گارانتي دارند...!

صاحبان هتل و يا آژانس هاي كه هتل هاي گارانتي دارند...!

هتل خود را مجهز به يك سيستم مدرن فروش آنلاين كنيد و يا هتل هاي گارانتي خود را آنلاين بفروشيد


اطلاعات بیشتر...
ما تاكنون بيش از ۲۰ وب سرويس اعم از GTA ، HotelBeds ،  Amadeus ، Iati ، Kouni  بصورت يكپارچه پياده سازي كرده ايم. -پياده سازي وب سرويس هتل ، پرواز و بيمه خود را به ما بسپاريد

پياده سازي وب سرويس هتل ، پرواز و بيمه خود را به ما بسپاريد

ما تاكنون بيش از ۲۰ وب سرويس اعم از GTA ، HotelBeds ، Amadeus ، Iati ، Kouni بصورت يكپارچه پياده سازي كرده ايم.


اطلاعات بیشتر...
يك سايت همراه با فروش آنلاين كليه خدمات داخلي، امكان فروش هتل ها و پروازهاي بين المللي بصورت وايـت ليبل-براي آژانس و يا هتل خود يك سايت مدرن و حرفه اي سفارش دهيد

براي آژانس و يا هتل خود يك سايت مدرن و حرفه اي سفارش دهيد

يك سايت همراه با فروش آنلاين كليه خدمات داخلي، امكان فروش هتل ها و پروازهاي بين المللي بصورت وايـت ليبل


اطلاعات بیشتر...
به منظور مديريت داخلي دفتر و يا شركت خدمات گردشگري خود ايده پرداز به شما نرم افزار جامع اكسين را پيشنهاد مي كند-شما مي توانيد سيستم مديريت داخلي آژانس خود را مكانيزه كنيد

شما مي توانيد سيستم مديريت داخلي آژانس خود را مكانيزه كنيد

به منظور مديريت داخلي دفتر و يا شركت خدمات گردشگري خود ايده پرداز به شما نرم افزار جامع اكسين را پيشنهاد مي كند


اطلاعات بیشتر...

ايده پرداز مورد اعتماد بزرگان...

بيش از ۱۲۰ موسسه وشركت به ما اعتماد كرده اند ، برخي از بزرگان عبارتند از :

اخبار و به روز رساني هاي ايده پرداز

همواره از اخبار مشتريان ، به روزرساني ها و نرم افزار هاي جديد ما مطلع باشيد

lalt='ايدorder vرDyBorder ShadowBox pad10 RA2ر pad10 e آموlas د">
a2">v v دان2">dد.' />رروyBorderوز رسا2">< allass="col-md-12 روز يم>> ؊ دن شBox"؅2="نeسوم؅2ما ناپالsسي /ت 2="s ابقاپص
lalt='ايدorder vرDyBorder ShadowBox pad10 RA2ر pad11612 آمو dsrc2"s دv class=' ow'رروyBorderوز رسا2">< allass="col-md-12 روز يم>donyapmرداز اسپانسر سومين دوره مسابقات ملي دانشجويي - دانش آيiv s cla2="بزه ي٧لsShadoass="dropdown-info">سامnfo">cيا هتi=' ow'
<ديريت اپل4Frیش4Frیش4Frیش4Frیش4irow RowSpaceBottom"> سwn-in>
.n،نShadowBي...r4Cs ؊م>ا L pad11612 آمو <>< گو-lasy">-t="پی" گnce_of_travel_reس ب>
اeader"دalهe" sw/13lا lا lا اd-12 wow fitemprop="bestRating">اخبار و به روز رساني هاي ايده پرداز

همواره از اخبار مشتريان ، به روزرساني ها و نرم افزار هاي جd-1اي جd-1asy"rده پass="Violet fon lass=ary">

0 ؊م>0 بزهC بزه*d116p">
سیسo">i">i">>i">>i"d="my مدct8"besmaیسم>10 aaaeبزal-smaہرct8ad10 ss="lassiv >>< مiglass="Liaaaaهct8"-< گمهoe" ل-s هوct/lashem ڊsaaa-s>.n،Tr"d ww'sd <داز">ا" alt=
ا>م=lasرww؊آdeسومsv>< مiglass="L <داز"><ز"><ز"ه*d lres
< ٱم=<اخlasue">lasرwلIdeh5rdaz/im'Green margin0ge"strongاف۰ +trong 5زه*d پing">ا>se" >< ٱم=<اخlasue">lasرwل <داز"><ز"><ز"ه*d lres
< ٱ"bسمsv>< مiglass="LIdeh5rdaz/im'Green margin0ge"strongاف۰ +trong 5زه*d پing">ا>و < آم"d r"dw< ٱ"bسمsv>< مiglass="L <داز"><ز"><ز"ه*d lres
< "bdi>ا>یب612iv Of>< "bdi><ز"><ز"ه*d lres
y>ا>د">y><ز"><ز"ه*d lres
a12مi12"رwلi>aسysue">ا>="L/deb-12مم؈12"ٱم=edi>a12مi12"رwلi>aسysue"><ز"><ز"><ز"><ز"><ز"><0 e4t4"drبار مشتريان ، به روزرساني ها و نرم افزار هاي جd-1اي جd-1asy"rده پass="Violet fon lass=ary">
0 ؊م>ss="Lc>.nwل< ٱٱ٨؊2
/m-1lasLiga="Ldi>LigمLigys=sd_/vmy مو < آمvmy>">.nwل=sمv>"v>a="Ldi>Ligy tم=edc><ز"ه*d-1اي ا L paarticle/matchم social network "rnt with their usل cultur/Oxhpardaz/imahpadiv clمrn ٱ٨؊2< Laسyspulldm-spuys=د"aaaيسو=sts><ن<لu L.nwلy .. < hrاan>

ا L paarticle/imرt of 4t4ducم valuable "rnt on seo/Oxhpa،hpadiv clمrn ٱ٨؊2-12"="L="L/sy t>"/2"ٱم=edi>a<لu L.nwلy .. < hrاan>

ا L paarticle/ be rng"y>0 r "rnt crngtion/Oxhpa،hpadiv clمrn ٱ٨؊2<لu L.nwلy .. < hrاan>

ا L paarticle/fendly rncommendgtions successful web s ees travel "ncies/Oxhpa،hpadiv clمrn ٱ٨؊22"ٱم=edi>ayyayy_/v assd_/v w<لu L.nwلy .. < hrاan>

ا L paarticle/the imortance of a webs ee>0 rsmall busdivsses/Oxhpa،hpadiv clمrn ٱ٨؊22"م=edi"=imyymمi>2ym=styayy/><2ym>2"طi"=<لu L.nwلy .. < hrاan>

ا L paarticle/11 tips to incrngse>0 llowل on instagram>0 r touria"ncies/Oxhpa،hpadiv clمrn ٱ٨؊2ا L paarticle//a>t three imortant usful tips 0 r betrدmarkeرم sal/Oxhpa،hpadiv clمrn ٱ٨؊2=stye="؊ayy_/v assd_/v دy<لu L.nwلy .. < hrاan>

ا L paarticle//a>t two imortant usful tips 0 r betrدmarkeرم sals /Oxhpa،hpadiv clمrn ٱ٨؊2=stye="؊ayy_/v assd_/v دy<لu L.nwلy .. < hrاan>

s><کٱ=ی1 Liglass="Lٱv <م= 1380ٱ=>aفyslلیLa=یysl"<صیysم="<-s=نیys div wsd_/v یy/2یy/عs=لیٱdیya=یys="sl"ss=ییys=uidیyull=ی_/vmyaیym-1sمٱ/v ym-یs=نys><کLa=یysl"<صیy1d12" یysلu=عs=یs=ف/21-s < آیs=نٳیsLٱ=iysیssمٱlلیLٱiلssٱ=1d12" یyLa=یys"aysLa=یٱlsمi"=ینs <کssمسi= ک wdٯ.saركت اr آي Yellpgm L paAboutUs/Ossلu=عs=کr s <کsی1 Liglass="L..

s gla= cعs=ٯ<کٲy1"<="sla=ٳi،aلu=ک 305 d1cceo[at]اa L pسانwww.fرbookcom/اa L pسsنwww.a L pسsنtwiteercom/نa L pسsنplus.googlecom/u/2/105238055404159195946" rel ublisher"wshpader" hre>brder>brder>p clOsp clOsp clOsp clOsp clOs clركت P"FooeerCopyr آ"ws clركت "radivrmas cleركت jpgmas cleركت d/ 2ed/xs mas cleركت jpgmas cleركت d/xs جd-1asy"rدmasaركت نla=حیٱی/2"ئ/2مسsمi"=یla=حیٱی/2"ئ/2مسsمi"=یp clOsp clOsp clOs cldركت d/ d/xs /Om 1ry قd2iٱ=ٯyinse>t valid ISO 8601 dgte/time here. Exampls: 2015-07-27 r 2015-07-27T15:3 <