مجله ايده پرداز

جايگاه اپليكيـشن هاي موبايل در فعاليت هاي گردشگري و لزوم ترويج بازاريـابي الكترونيـك

1396/03/21
تـوليد اپليكيشن گردشگريبحثي است كه روز به روز در حال توسعه مي باشد. با توجه به تقاضاي بالاي بازار جهاني براي خدمات گردشگري، سرمايه گذاري و اقدام بهبازاريابي آنلايندر اين زمينه بسيار ضروري و سودمند است.
گرايشات بهاپليكيشن هاي موبايلدر سال هاي اخير:
اپ هاي گردشگري بين ساير اپ هاي موبايل بيشترين رشد را در ميزان استفاده دارند. يك كاربر در هر ماه به طور ميانگين بيش از 2 ساعت از اپ هاي گردشگري استفاده مي كند. جالب است بدانيد با اين كه ميزان زماني كه ما آنلاين هستيم رو به افزايش است، تعداد اپ هاي استفاده شده از اواخر سال 2012 تقريبا يك عدد ثابت مانده است ( حدود 27 اپ ) همچنين گزارش شده كه در مدت چهار سال، ميزان استفاده ازاپليكيشن هاي موبايل77 درصد افزايش داشته است. ميزان استفاده خانم ها، هم از نظر تعداد اپ ها و هم ساعت هاي آنلاين بودن، بيشتر از آقايان است. افراد نوجوان و جوان هم حدود دو برابر بيشتر از افراد مسن وقت خود را با استفاده ازاپليكيشن هاي موبايلمي گذرانند.
گرايشات جديد درتـوليد اپليكيشن گردشگريموفق، به سه دسته تقسيم مي شود:
دسته اول شامل نظرات افراد و امتيازات داده شده آن ها به مكان هايي است كه به آنها سفر كرده اند. ااين موضوع براي افرادي كه قصد سفر به آنجا را دارند اهميت زيادي دارد. 80 درصد افرادي كه قصد سفر دارند نظرات به روز را ترجيح مي دهند و 76 درصد افرادي كه مسافرت مي كنند تجربيات خود را در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك ميگذارند.
دسته دوم شامل مقايسات بين قيمت ها و كيفيت خدمات دريافت شده در مقصد مي باشد. بدون در نظر گرفتن بودجه مسافر، اپ هايي كه توانايي بيشتر در مقايسه قيمت ها را دارند، بسيار موفق ترند. اين موضوع كه مشتري بتواند با قيمت مناسب، بهترين خدمات را انتخاب كند بسيار اهميت دارد.
دسته سوم شامل بومي سازيتـوليد اپليكيشن گردشگرياست. به اين معني كه پيشنهاداتي به مسافران بر اساس خواسته ها و اولويت هاي آنها براي انتخاب مقصد اعلام مي شود. مسافران، امروزه و در آينده اپ هايي را ترجيح مي دهند كه هر سه مورد را شامل شوند. اپ هايي كه صرفاً يك مورد را پوشش مي دهند به فراموشي سپرده مي شوند.
لزوم استفاده از جلوه هاي تصويري در تبليغات:
استفاده از كليپ هاي واقعيت مجازي و قرار دادن اين كليپ ها در شبكه هاي اجتماعي تصويرگرا، بسيار بيشتر از قرار دادن عكس و توضيحات از سرويس هاي خدماتي، مشتري را جذب مي كند.
چرا اپليكيشن گردشگري؟
تـوليد اپليكيشن گردشگريبحثي است كه روز به روز در حال توسعه مي باشد. در سال هاي اخيربازاريابي آنلايناپ هاي گردشگري به يكي از مهم ترين و اصلي ترين شاخه هاي بازاريابي اپ هاي موبايل تبديل شده است. اپ هاي گردشگري با بهره گرفتن ازوب سرويس هاي گردشگري، رزوراسيون آنلاين هتل ها و طرح ريزي يك سفر رويايي با تمام جزييات را به وسيله گوشي همراه، امكان پذير مي كنند. سرمايه گذاري در اين بحث با توجه به تقاضاي بالا براي گردشگري در دنيا امري ضروري است. امروزه براي رقابت در عرصه گردشگري، صرفا نمي توان بهطـراحي سايت گردشگريقناعت كرد. كار مهمي كه بازاريابان تخصصي گردشگري مي توانند انجام دهند، آناليز حجم بالاي اطلاعات آنلاين، همزمان با سرعت تغيير آن هاست، تجزيه و تحليل اين گونه از اطلاعات، امروزه به مدلي از تشخيص رفتار مسافران تبديل شده است. آژانس هاي گردشگري با دريافت اين آناليز ها مي توانند بسيار موفق تر عمل كنند.1396/03/21
تهيه شده توسط تيم تحريريهايـده پـرداز

محصولات و خدمات پيشنهادي ايده پرداز

در ادامه بخوانید...

آخرين مقاله ها

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.