مجله ايده پرداز

استراتژي اقيانوس آبي(the blue ocean strategy ) و استراتژي هاي آينده

1397/04/21
كاشفان اقيانوس آبي در دنياي كسب و كار به دنبال رقابت نيستند. آنها خود را در قالب نيازهاي بكر و روز افزون بشري محك ميزنند و عملكرد خود را در مقياس هايي كه خود به وجود مي آورند اندازه مي گيرند. در واقع تنها رقيب آنها نيازهاي مطرح نشده مشتريانشان و انتظارات به وجود آمده بعد از ارضاي آن نياز هاست . و از سوي ديگر كاشفان اين اقيانوس آبي در حال شكل دهي به پارادايمي جديد هستند كه تمام جنبه هاي كسب و كار را دگرگون خواهد ساخت.
اقيانوس آبي ما كجاست؟
استراتژي اقيانوس آبي كه در طي سال ها تكامل يافته است و به اين اصل مي پردازد كه سازمان ها با تكيه بر توانايي هاي خود محصول جديدي را به وجود آورند . اين محصول مي تواند يك مزيت رقابتي باشد كه به سادگي از سوي رقبا قابل تقليد نيست . با اين تعريف مشخص مي شود كه سازمان هايي كه از اين استراتژي استفاده مي كنند به دنبال رقابت با رقبايشان ديگر نيستند، بلكه سعي بر به وجود آوردن بازاري جديد براي محصول جديد خود دارند . مهم نيست كه در اقيانوسي كه از رقبا اشباع شده است رقابت چقدر سخت و نفس گير است و اقيانوس چقدر از خون رقبا به رنگ سرخ در آمده است . مهم نيست كه چه كساني قرباني مي شوند . استراتژي اقيانوس آبي تعريفي متفاوت ارائه مي دهد . اين استراتژي تمركز خود را به روي ايده هاي غير قابل تقليد ، گسترش آنها و ايجاد نياز جديد در مخاطبان خود دارد تا در درياي آرام و آبي كه به وجود آورده است فعاليت كند.
بادبان هاي افراشته
سازمان ها تنها در صورتي مي توانند گوي سبقت را از رقباي خود بربايند كه از نوآوري نيروي انساني خود در جهت بهبود مستمر سيستم توليد و بازبيني عملكرد استفاده كنند. فناوري ديگر نبايد مانند گذشته خريداري شود تا ارزشي به سازمان بيافزايد. در دنياي امروزي فناوري در درون سازمان شكل مي گيرد و توليد مي شود. در اين صورت فرقي نمي كند كه باد مشكلات به كدام جهت بوزد ، وقتي بادبانهاي سرمايه هاي انساني افراشته شود ، سازمان مي تواند بر طوفان مشكلات فائق آيد. پس در اين صورت تربيت و پرورش منابع انساني سازمان در اولويت قرار خواهد گرفت و نيروي انساني فرصت رشد و زايندگي خواهد يافت. فناوري هاي توليد شده در سازمان به اشكال گوناگون مي تواند به خارج از سازمان صادر شود و ارزش آفريني كند.
نيروي انساني سازمان مجري پياده سازي استراتژي اقيانوس آبي و استراتژي هاي برتر آينده است. سرمايه گذاري روي نيروي انساني تنها راهكار سازمان ها و كشور ها براي رشد و ترقي محسوب مي شود. براي تحقق اين امر مهم ، ناچار به تغيير بنيادين در طرز تفكر سرمايه هاي انساني خود هستيم . بدين معني كه فرهنگ يادگيري را در ذهن آنها نهادينه كنيم. فرهنگ مشاركت و يادگيري عميقا مي تواند بر عملكرد و رشد سازمان و اجتماع تاثير بگذارد.
فرصت هاي بيكرانه
استراتژي هاي آينده به چه سمتي خواهند رفت؟ نمي توان گفت كه كدام استراتژي خواهان بيشتري خواهد داشت .صاحبان صنايع كه ترجيح مي دهند در چهارچوب شناخته شده حركت كنند از استرتژي اقيانوس قرمز استفاده مي كنند. كساني كه مايلند قوانين تجاري و رقابت تدوين و تنظيم شده باشد از استراتژِي اقيانوس قرمز استفاده مي كنند. كساني كه از قدرت ريسك پذيري كمتري برخوردارند و از خلاقيت والايي براي ايجاد محصول و بازار جديد برخوردار نيستند به سمت استراتژي اقيانوس آبي نخواهند رفت.
بعيد نيست كه در آينده اي نزديك شاهد شكل گيري سازمان هايي باشيم كه در بدو استخدام كاركنان خود در هيچ زمينه اي فعال نيستند. بدين معني كه هنوز حوزه كاري و صنعت خود را انتخاب نكرده اند. آنها نيروي كار ماهر و باهوش را گرد هم مي آورند و بعد از چند هفته نتيجه مي گيريند كه در كدام زمينه فعاليت كنند. اين معناي پيوند استراتژي اقيانوس آبي و استراتژي منابع انساني آينده است.صاحبان اقتصاد آينده به دنبال استفاده از تجربيات و مهارت هاي نيروي انساني هستند تا فكري نو و بازار و محصولي جديد را به وجود آورند. آنها نمي دانند زمينه فعاليتشان چيست و چه صنعتي هدفشان است آنها فقط اين حقيقت را مي دانند كه با هوش سازماني ، با مهارت و بصيرت نيروي انساني خود به اقيانوسي خواهند رسيد كه بيكران و بدون مرز منتظر آنهاست.
و فقط تصور كنيد ، محصولات و خدماتي كه هنوز وجود ندارند ، بازاري كه هنوز به وجود نيامده است و نيازي كه ساخته نشده است، اين است اقيانوس پاك ، آبي و پر از فرصت هاي بي بديل كه در انتظار سازمان هايي است كه فكر سفر به كران هاي بيكران كشف نشده نياز بشري را در ذهن خود مي پرورانند.1397/04/21
تهيه شده توسط تيم تحريريهايـده پـرداز

محصولات و خدمات پيشنهادي ايده پرداز

در ادامه بخوانید...

آخرين مقاله ها

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.