مجله ايده پرداز

جديدترين ها

 9 نكته مهم و مفيد براي بازاريابي و فروش بهتر در آژانس هاي گردشگردي قسمت دوم

9 نكته مهم و مفيد براي بازاريابي و فروش بهتر در آژانس هاي گردشگردي قسمت دوم

با توجه به مقاله پيشين كه در مورد نه نكته از راه هاي جذب مخاطبان و پيشبرد امر فروش صحبت شد لازم ديديم كه اين مقاله را به عنوان بخش دوم و مانند مقاله قبل با ذكر چند نكته مهم براي بازاريابي وفروش ارائه دهيم اميدواريم با توجه به اين نكات روز به روز در كار خود پيشرفت داشته باشيد

فناوري و ديجيتال

فناوري و ديجيتال

استراتژي اقيانوس آبي(the blue ocean strategy ) و استراتژي هاي آينده

كاشفان اقيانوس آبي در دنياي كسب و كار به دنبال رقابت نيستند. آنها خود را در قالب نيازهاي بكر و روز افزون بشري محك ميزنند و عملكرد خود را در مقياس هايي كه خود به وجود مي آورند اندازه مي گيرند. در واقع تنها رقيب آنها نيازهاي مطرح نشده مشتريانشان و انتظارات به وجود آمده بعد از ارضاي آن نياز هاست . و از سوي ديگر كاشفان اين اقيانوس آبي در حال شكل دهي به پارادايمي جديد هستند كه تمام جنبه هاي كسب و كار را دگرگون خواهد ساخت.

گردشگري

گردشگري

9 نكته مهم و مفيد براي بازاريابي و فروش بهتر در آژانس هاي گردشگردي قسمت دوم

با توجه به مقاله پيشين كه در مورد نه نكته از راه هاي جذب مخاطبان و پيشبرد امر فروش صحبت شد لازم ديديم كه اين مقاله را به عنوان بخش دوم و مانند مقاله قبل با ذكر چند نكته مهم براي بازاريابي وفروش ارائه دهيم اميدواريم با توجه به اين نكات روز به روز در كار خود پيشرفت داشته باشيد

بازاريابي ديجيتال

بازاريابي ديجيتال

فايل نقشه سايت ( Sitemap ) چيست و تا چه اندازه در بهيـنه سازي سئو نقش دارد؟

در بحثبهينه سازي سئو، استفاده ازكلمات كليديو ايجاد محتواي مناسب يكي از مهم ترين قدم ها براي راه يافتن به صفحات اول موتورهاي جستجو است. اگر در طراحي يك سايت فايل نقشه آن از قلم افتاده باشد، اين امكان وجود دارد كه همه صفحات سايت توسط بات موتورهاي جستجو خوانده نشود و حتي با داشتن يك محتواي قوي در صفحات مختلف ممكن استافزايش رنكمطلوب و صعود به صفحات اول موتورهاي جستجو اتفاق نيفتد.

آموزش

اخبار ايده پرداز

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت ايده پرداز محفوظ مي باشد.