نمايش اخبار

شركت خدمات مسافرتي تورنيكا به جمع مشتريان ايده پرداز پيوست

شركت خدمات مسافرتي و باشگاه خدمات گردشگري و رفاهي تورنيكا، با عقد قرارداد همكاري، طراحي پورتال خود را به ايده پرداز سپرد

شركت خدمات مسافرتي و باشگاه خدمات گردشگري و رفاهي تورنيكا، با عقد قرارداد همكاري، طراحي پورتال خود را به ايده پرداز سپرد
شركت تورنيكا از جمله شركت هاي نوآور در ارائه خدمات جامع گردشگري مي باشد. اين شركت با راه اندازي باشگاه مشتريان ويژه اي خدمات چند جانبه را به مشتريان و مسافران ارائه مي دهد. هدف تورنيكا ايجاد يك شبكه گسترده خدماتي است كه عموم مردم با انجام سفر هاي داخلي و خارجي، از ارزش افزوده بهره مند شوند و بتوانند از صد ها فروشگاه و محصولات عمومي با شرايط ويژه استفاده نمايند.اين شركت فعال به منظور اطلاع رساني خدمات خود در قالبي جذاب نياز بهطراحي وبسايتبا ساختار دلخواه و با ويژگي هاي ذيل را داشتند :
- استفاده از تصاوير و مطالب جالب جهت نمايش در سايت
- ايجاد بخشي مجزا به منظور ارائه و نمايش تور ها و توضيح خدمات و برنامه آنها
- استفاده از فناوري Responsive جهت نمايش صحيح و سازگار با انواع رسانه هايي چون موبايل و تبلت ها
- امكان تغيير و تصحيح محتواي سايت به صورت لحظه اي
- نياز به ابزار SEO براي افزايش رتبه در موتور هاي جستجو
- داشتن بخشي مختص به اطلاعات جامع مقاصد گردشگري
- استفاده از صفحاتي مخصوص جهت ارائه توضيحات هتل هاي مشهور جهان
- طراحي صفحه فرود اختصاصي
- معرفي شبكه باشگاه مشتريان خود

فهرست خدمات انجام شده و جزئيات همكاري
عناوين خبري *

مراسم سيزدهمين سال تاسيس بيمه سامان در محل هتل اسپيناس پالاس تهران برگزار شد.
شركت ايده پرداز اسپانسر سومين دوره مسابقات ملي دانشجويي - دانش آموزي برنامه نويسي ACM
شركت مسافرتي مهان سير با عقد قرارداد طراحـي سايـت و راه اندازي سامانه اكسين، به مشتريان ايده پرداز پيوست.
شركت مسافرتي ساينا گشت با تجهيز دفتر مسافرتي خود به سامانه مديريت اكسين، فرايند فروش خدمات شناور خود را سيستمي كرد.
پرستو پرواز آسمـان به منظور طراحي وبسايـت هاي تخصصي گردشگري ورودي و خروجي خود، همكاري را با ايده پرداز آغاز كرد
فروشگاه دنياي پيچ و مهره براي اجراي كمپين هاي تبليغاتي ادوردز گوگل خود و حضور پر رنگ در موتور هاي جستجو، ايده پرداز را برگزيد.
شركت خدمات گردشگري اريسمان سفر با عقد قرارداد در تاريخ 24 مهر 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.
شركت خدمات مسافرتي و باشگاه خدمات گردشگري و رفاهي تورنيكا، با عقد قرارداد همكاري، طراحي پورتال خود را به ايده پرداز سپرد
آژانس ژيوار سفير نوين به منظور به روز رساني پورتال گردشگري خود و طراحي وبسايـت اختصاصي، با ايده پرداز آغاز به همكاري كرد
شركت خدمات گردشگري هد هد فارس شيراز به منظور راه اندازي وب سايت تخصصي رزرواسيون پرواز، همكاري خود را با ايده پرداز آغاز كرد
گزارش تصويري از جلسه آموزش و استقرار سامانه جامع خدمات گردشگري اكسين در مجموعه رز آبي
آژانس مسافرتي ايليا پرواز، كمپين تبـليغات گوگل ادوردز با هدف حضور در موتور جستجوگر گوگل، را با ايده پرداز آغاز كرد
فولاد كاوه براي اجراي كمپين هاي تبليغاتي ادوردز گوگل خود و حضور پر رنگ در موتور هاي جستجو، ايده پرداز را برگزيد.
شركت مسافرتي نوين تراول با عقد قرارداد در تاريخ 01 شهريور 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.
برگزاري جلسه پياده سازي وب سرويـس اي پاور ميان آمادئوس ورشو، دفتر آمادئـوس ايران، آژانس مسافرتي برجمان و شركت ايده پرداز
شركت خدمات مسافرتي و گردشگري يكتا آرين كيش با عقد قرارداد در تاريخ 30 مرداد 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.
شركت ايده پرداز به منظور ايمن سازي سايت هاي مشتريان خود، اقدام به اخذ و نصب مجوز SSL در سه سطح را آغاز كرده است
شركت خدمات گردشگري مارال با عقد قرارداد در تاريخ 10 مرداد 1396 فرايند هاي مديريتي خود را تحت پوشش سامانه اكسين برد.
شركت خدمات گردشگري اروند سير آريا با عقد قرارداد در تاريخ 10 مرداد 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.
افزوده شدن مجموعه مديريت و فروش شناور شامل ثبت قرارداد هاي انفرادي هتل، پرواز و ساير خدمات گردشگري به سامانه اكسين
شركت خدمات گردشگري توران باستان با عقد قرارداد در تاريخ 04 تير 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.
آژانس ديبا نماينده رسمي سفر به جام جهاني فوتبال 2018 روسيه برايطراحي وبسايتاين مسابقات با ايده پرداز قرارداد بست
شركت خدمات گردشگري رز آبي با عقد قرارداد در تاريخ 23 ارديبهشت 1396 فرايند هاي مديريتي خود را تحت پوشش سامانه اكسين برد.
شركت خدمات گردشگري رامش سير ايرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31 فروردين 1396 به گروه مشتريان ايده پرداز پيوست.
شركت خدمات گردشگري هالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي را با ايده پرداز آغاز نمود
شركت خدمات گردشگري ايا پرواز قرن به ب٫lهاlass="Ns پيوست
شركت خدمات گردشگري رامش سير ايرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31H'Newwwwwwww مديريتي class="media-rmonالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي را با ايده پرد"" style='width: 86د 1395 همكاbd "/Newsي رList" باز tl. را پرداز" class="Nehreffffffff/Ilim oa>
شركت خدمات گردشگري رامش سير.
aيdiv2رز پa><ت ت ڹ iشlim o,a o,Il-واز قرiشٲoشڹ ي <ت ت ڹ iشlim o,a o,Il-د ntL اٲ ٯامعٯا٥2رٲ ي ججامع ججد قر قر قرقداد ند كقداد ند گردات گردشگري رامش سير2شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>واز قo؊ا جمع آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlffffff/Il-= مشتزt">ز cl شركت 30tLiclدشگري ايا پرواز قرن به ب٫lهاlass="Ns پيوست
شركت خدمات گردشگري رامش سير1شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>واز قo؊ا جمع بز اوع ااري https://caspiaتaero/ رسمي سفر ff/mess="Nعقدريo؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlffffff/Il-= مشتزt">ز cl بز اوع ااري https://caspiaتaero/ رسمي سفر ff/mess="Nعقداiv class='NewsContentList'>شركت 0tLiiclدشگري ايا پرواز قرن به ب٫lهاlass="Ns پيوست
شركت خدمات گردشگري رامش سير0شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>واز قo؊ا جمعاoركd ع o؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlffffff/Il-= مشتزt">ز clاoركd عاiv class='NewsContentList'>شركت 28 آذst'دشگري ايا پرواز قرن به ب٫lهاlass="Ns پيوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي39شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>واز قo؊ا جمعss=st'lهاز Ns ا٥2رo؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlffffff/Il-= مشتزt">ز clss=st'lهاز Ns ااiv class='NewsContentList'>شركت 24ع٢ذst'دشگري ايا پرواز قرن به ب٫lهاlass="Ns پيوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي38شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>واز قo؊ا جمعsمfمfه'>ffffassمقدريo؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlffffff/Il-= مشتزt">ز clsمfمfه'>ffffassمقداiv class='NewsContentList'>شركت 24ع٢ذst'دشگري ايا پرواز قرن به ب٫lهاlass="Ns پيوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي3.
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>واز قo؊ا جمعTitlاريo؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlffffff/Il-= مشتزt">ز cl lااiv class='NewsContentList'>شركت 0د٢ذst'دشگري ايا پرواز قرن به ب٫lهاlass="Ns پيوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي3.
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>پv>آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlپv>آژانس مس٧رد قر قرقداد ند كقداد ند گردات گردشگري رامش سي3د
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>ا آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlا آژانس مس٧رد قر قرقداد ند كقداد ند گردات گردشگري رامش سي3 ايرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31H'Newwwwwwww behroozseirي class="media-rmonالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي ر3 با واز ق؈سا جمعTر cldس؃d'NetleNet">آژعTاش آژعTاش "شركت 1اٯادشگاش آژعiد nوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي33شڊرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31H'Newwwwwwww Nikaتي class="media-rmonالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي ر3eight: 5زژasld بiسfاآژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>سزژasld بiسfاآژانس مسقد قرارداد همكا0aردlسزژasld بiسfاشركت 28 دشگآژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي32شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>st"س fNew="Nجمw="Nآژانس مسقد قرارداد همكا0aردlst"س fNew="Nجمw="NNeTiv class='NewsContentList'>شركت 27و دشگآژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رهمدي ر31شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>sواز قo؊ا جمع oع>ش'New"Ntleo؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlsfffff/Il-= مشتزt">ز cl oع>ش'New"NNeTiv class='NewsContentList'>شركت 26و دشگآژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي30شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim oa>st"س fNew="فگآژانس مسقد قرارداد همكا0aردlst"س fNew="فگNeTiv class='NewsContentList'>شركت 28 d س دشگآژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي29شdiv>
آژعTاش آژعTاش t'>شركت 2گ س دشگNed'NetleNet">آژعTاش آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي28شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شst"س d'cشگآژانس مسقد قرارداد همكا0aردlst"س d'cشگشگiv class='NewsContentList'>شركت 20گ س دشگtle'cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي2.
آژعتs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمعLisرقاس ز eت" ( PITO )اTitleList">آژعتقد قرارداد همكا0aردlsfffff/Il-= مشتزt">ز cl isرقاس ز eت" شگiv class='NewsContentList'>شركت 17وwsContentدشگtle'cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي2.
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمع جdٯ؅ع tleo؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlsfffff/Il-= مشتزt">ز clt"dٯ؅ع شگiv class='NewsContentList'>شركت 05aswsContentدشگtle'cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي2د
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمع جdٯ؅ع tleo؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlsfffff/Il-= مشتزt">ز clt"dٯ؅ع شگiv class='NewsContentList'>شركت 05aswsListentدشگtle'cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي2 ايرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31H'Newwwwwwww Nilfamseirي class="media-rmonالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي ر2 classst"etleNet">آژعTewس="NسسمTeس=" c="عTt" c ff/ت"ع e ff/ cژگTt"e /تfff/Il'">ز cl سs="Nehreffffffff/Ilim شst"eleNet">آژعTewس="NسسمTeس=" c="عTt" c ff/ت"ع e ff/ cژگTt"e /تfff/Il'">ز cl سقد قرارداد همكا0aردlsfffff/Il ">ز cl سگTگiv class='NewsContentLewس="NسسمTeس=" c="عTt" c ff/ت"ع e ff/ cژCont'>شركت 03e wsListenدشگtle'cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي23شڊرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31H'Newwwwwwww GTravelي class="media-rmonالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي ر23classsواز قo؊ا جمعGTravelگtleo؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمعGTravelگtleo؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlsfffff/Il-= مشتزt">ز clGTravelگTگiv class='NewsContentL '>شركت 29'>؃ت دشگtle'cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي22شdiv>
شركت 28 dمز 'دشگTگ'Netleز >آژعTاIl- ntL 'ss=otعTitsTiT Il-tleكژCit ،CleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي21شdiv>
'>شركت 12'>؃ت 'دشگTگ'Netleز >آژعTاIl-ز گwNعT Il-= مشت>؃ eL itعTCleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي20شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsfffff/Il-؃ wNiT> باآقبleT ؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlsfffff/Il-؃ wNiT> باآقبTگiv class='NewsContentL '>شركت 04'>؃ت 'دشگtle'cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي19شdiv>
آwsT 0گمز''د4'>Tگ'NeآژعTاش آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي18شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جم>Tج>tleT ؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlsfffff/Il-= مشتز'">ز cl>Tجع>Tگiv class='NewsContentL گnte clT 03گclT''دشگtle cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي1.
آژعNet ws="LisewsetleN-=صعNt" cnteL Tڧ؊وd-=صع ل ews چآژاdواز قo؊ا جمز et >Tt" T ع>t" leN ">آژN ws="LisewsetleN-=صعNt" cnteL Tڧ؊وd-=صع ل ews چ
شركت خدمات گردشگري رامش سي1.
مز دشگ٧ siv class='NewsContentLisت"wsTT <عNews<عNاIl- ntL'Neگ'Ne<عه شtleNtlee c گwleeonteت"! قر قر قرقداد ند كقداد ند گردات گردشگري رامش سي1د
س"esTitleList">آژeتis="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمعس"esTitleList">آژeتiقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتڲt">ز clسeNNeگiv class='NewsContentCon گnte clT 01ع>مز دشگtle cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي1 ايرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31H'Newwwwwwww AlaParvazIranianي class="media-rmonالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي ر1 classsواز قo؊ا جمعآeا cnteCewsT'NetleT ؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمعآeا cnteCewsT'NetleT ؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتڲt">ز clآeا cnteCewsT'Neeدiv class='NewsContentCon گnte clT 29'>wsContentدشگtle cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي13شڊرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31H'Newwwwwwww OsturehParvazي class="media-rmonالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي ر13classsواز قo؊ا جمعآڊط ا nteCtleT ؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمعآڊط ا nteCtleT ؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتڲt">ز clآڊط ا nteCeدiv class='NewsContentCon گnte clT 27 -=sContentدشگtle cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي12شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمعگwIعآ جeدewsTجeآژانس مسقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتڲt">ز clگwIعآ جeدewsTجe=sContentدشگtle cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي11شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمع جژTTtleT ؊وست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتڲt">ز cl جژTTeدiv class='NewsContentCon گnte clT 12'>=sContentدشگtle cleLست" class="NewsTitleList">آژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي10شdiv>
آژعتis="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمع Il-" اآژعتiقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتم؊ا جمع Il-" اشركت خدمات گردشگري رامش سي09شdiv>
ز clگeدst"حعff/eResponsive قر قر قرقداد ند شقداد ند گردات گردشگري رامش سي08شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قoTز جمع"سLisn چsج eTآژانس مسقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتز ">ز clشسisn چsج eeTeدiv class='NewsContentC l-" te clT 26شsCoclTآژانس مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي0.
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قoTز جمع"زز ٧ ڲت"tLtleoToس ٹtleoTت" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتم؊ز جمع"زز ٧ ڲت"tL l-" te clT 2گte lTشركت خدمات گردشگري رامش سي0.
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قoTز جمعGo P-riiaگآژانس مسقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتم؊ز جمعGo P-riiaگ l-" te clT 5eeTte lTشركت خدمات گردشگري رامش سي0د
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsواز قoTز جمعoسwزeList ٢ژNtleoToس ٹtleoTت" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-= مشتم؊ز جمعoسwزeList ٢ژN l-" te clT 29' ؅ t">wtدشگ٧ ٹt class='NewsContenاري جWebDesign" targeass_blankشsst"حع ٨CاIقڲsCon clcCاشآژNewژ ntleتوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي0 ايرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31H'Newwwwwwww respinaMashhadي class="media-rmonالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي ر0 class ٨eا"ستfff/Il-سiw٧ t"tless=">آژclتis="Nehreffffffff/Ilim ش ٨eا"ستfff/Il-سiw٧ t"tless=">آژclتiقد قرارداد همكا0aردlتfff/Il-سiw٧ ٲ l-" te clT 26گسفwٯد4گ٧ t"tless=">آژclاشآژiw مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي03شڊرسا با عقد قرارداد در تاريخ 31H'Newwwwwwww PartVanakي class="media-rmonالي تراول با عقد قرارداد در تاريخ 14 اسفند 1395 همكاري جديدي ر03classsواز قo؊ا جمعListe /Ilws=ك"NewsTitleList">آژعتis="Nehreffffffff/Ilim شsواز قo؊ا جمعListe /Ilws=ك"NewsTitleList">آژعتiقد قرارداد همكا0aردlواز قo؊ا جمعListe /Ilws=ك"N l-" te clT 01"Neڳwٯد4گ٧ t"tless=">آژclاشآژiw مسوست
شركت خدمات گردشگري رامش سي02شdiv>
آژانس مسs="Nehreffffffff/Ilim شsتfff/Il--=صعst" cڈمڈعTw="NewoسعT l-"cTleToTوست" class="NewsTitleList">آژانس مسقد قرارداد همكا0aردlewss="Nتfff/Il-te -tetleTitls=">tleT= مشتز ">ز clآ<زss=،T٧ ٬oTآ tclff/tentclf" =صlwf "entTss=tleT= مشتآ<زss=،T٧ فl-twsTشntCC" clfs=آڳ"ew..وست
شركت خدمات گردشگري رامش سي01شdiv>
ز cl-"clبleTtws cزss= زs Low-CostTزڈعTclش>l-"T "leT>آت"w..وست
شركت خدمات گردشگري رامش سي00شdiv>
lListt ٢ژاwتfff/IllLt ٢ssl- -teTsleTff/ss=٢Il-=t ntC n s="Nehreffffffff/Ilim ش ٨Cات"Tripadvisorگ /I"leTs=>lListt ٢ژاwتfff/IllLt ٢ssl- -teTsleTff/ss=٢Il-=t ntC nقد قرارداد همكا0aردl ٨Cات"مع/I" Tripadvisor٢ژNeع/اl-=t ntCٹt"f/ دsleTC"fsleTCNess= مeٹtزle" TC -tetles=ٸC -te"وڧ-"cl-teNs=>lNslesمڈعf tntCC" >le"=t n،Tle" lLt ٢sslوتfff/Il -tetle>ls=>leآes=cl-N /I"leT>ls=>lوs=ظC -te"و"T "l-teIl =t nN /teTsleTت" ٢"NTڱs=د.٧رد قر قرقداد ند كقداد ند گردات گردشگري رامش سي599شdiv>
شقداد
گردات گردشگري رامش سي597شdiv>
lNsleTاt =clet > c" > " et اt مs="Nehreffffffff/Ilim شاt ncleCTi"خڈ؅ع" lessf/st" N>lNsleTاt =clet > c" > " et اt مقد قرارداد همكا0aردlدe l" le" cس"le cؘNسش=clNش =cle sw= "ڈet t"cط"clew= C e"seTsNتttseT et ش =،اري جarticle/features_of_office_auwwwations" targeass_blankشs"ws Tsws"n" cعق"ع/اl-واز قos > c"o" scle sl-l-"wC eetC tC>ع" ncleCTi.٧رد قر قرقداد ند كقداد ند گردات گردشگري رامش سي596شdiv>
C eاwLiاncleTشعtseTCtتi.٧رد قر قرقداد ند كقداد ند گردات گردشگري رامش سي595شdiv>
C eC" et= testenc c"Tشم؊= مشتز دe cl-e sw=-e e"وا=قهt ٢سlققنsس >C eاwڲ le= CtعtseTCtتi قر قر قرقداد ند كقداد ند گردات گردشگري رامش سي594شdiv>
دeTe tleماقlت ک/Ilایnleis دe دe lTش 1380eT/eoفT"لیn s مlاe هیT"T ڵصیTش انیTe دe یوeceیفعالیIlرسیخC /eغش ک/ د.دe lTش هیTT/دeییT/eTق چs یق / /e /e lTCleهیTشCانیTe دe یوeceیجیclیc=٧Tب /e lیcت ک/IlهیT"T ڵصی=٧ ی٧Tلعا/Ilیc/Ilوeت" یcنیTشCTیTTIl"لیn sصلTTIlب/e=٧ یهیT CTosیT"Tطeایcت ک/IlTTIق / ک/ د=ٯ.ااد "padرد10 Yellowري جAboutUsش Tلعا/Ilک/s ت ک/IlTیnleis دe ...قد قر قرقااد "col-sm-3شh5>n/Ie lIولیnlوeT مشتislTC/ Cقlتo /c-Tعا/تب//،T / sclc،Cد 47 قرقش یcی ا /TTی: mailus[at] تاري.com قرقش یcی isت"ی٨sی: ips[at] تاري.com قر قرقااد "col-sm-4شh5>T /TTTeTی leis دe ق itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">-TیڧT/ceTcیe lب// scی،< قرق؊تo=lIمslل8220741-021 قرقlمs tleفک/lل8024278-021 قرقlایcی s /TTTeمی یت:ceo[at] تاري.com span قرقlایcی Cد / Clsales[at] تاري.com قرقراري https://www.instagram.comv تاريcorp">
s="media">
s="media">
s="media">
s="media">
s="media"><قااد "cاainerكقداد "rowكقداد "col-md-2 cl-xs-12شقداد "rowكقداد "col-xs-12 text-c0aerكااد "IتPري White" targeass_blank" classطs /یTایتوeTئوeTIوTطTی leis دe ري http://www. تاري.comيطs /یTایتوeTئوeTIوTط
اد "juxOnHoverFlipInX animated" classطs /یTایتوeTئوeTIوTطTی leis دe >s="medis">
اد "col-md-10 col-xs-12شكلtleحقوقeم/وeعنt /stوT /ا٪ب/ //ت cf/Il//leis دe eحظe//ت. قر قر قر قر قر!-- DYNAMIC SCRIPTS -->